Danmark under besættelsen   Diktaturer mod demokratier   Kampen om nationen   Hverdagsliv i stationsbyen   Krigens pris   Om at gøre oprør  

           
  Samarbejdspolitikken – et forsvar for demokratiet? Klik på teksterne
for at læse mere
 
  Ledende danske politikere ville bevare demokratiet ved at samarbejde med tyskerne. Deres mål var at forhindre anti-demokratiske angreb på folketinget, regeringen og befolkningen. Prisen var, at politikerne måtte tilpasse sig besættelsesmagtens ønsker og begrænse danskernes frihed. - Læs mere...
 
   
   

Social-Demokraten, 3. juli 1940
Forside fra Social-Demokraten, der fortæller at de store demokratiske partier har dannet en samarbejdsregering for bl.a. at bevare Grundloven – og dermed folkestyret - under besættelsen.

Læs mere...
   
   
   

Valgavis fra Venstre, marts 1943
Valgavis fra Venstre fra 1943, der opfordrer til at støtte den danske regering og dens arbejde for folkestyret.

Læs mere...
   
   
   

Fagforeningsfane fra Dansk Jernbane Forbund
Fane fra jernbanearbejdernes fagforening i Grindsted, en af arbejderbevægelsens demokratiske organisationer, der kunne fortsætte under hele besættelsen.

Læs mere...
   
   
   

"Danske Toner" – folder fra det forbudte DKP
Illegal folder maskeret som sanghæfte på grund af de store partiers forbud mod Danmarks Kommunistiske Parti i 1941. Folderen indeholder en tale af kommunisternes formand, Aksel Larsen, der kritiserer kommunistforbudet for at være brud på Grundloven.

Læs mere...
   
   
   

Resolution fra Konservativ Ungdom, 16. november 1942
Plakat med resolution fra Konservativ Ungdom. Resolutionen støtter den danske regering. Den afviser dog samtidig, at regeringen kan bevare dansk selvstændighed og folkestyre, hvis den er for aktiv i sit samarbejde med besættelsesmagten.

Læs mere...
   
   
   

Bakke fra Horserødlejren
Bakke fra den danske stats interneringslejr i Horserød, der er blevet malet af en indespærret dansk kommunist. Motivet er en af de røde fangebarakker i lejren.

Læs mere...
   


Danmark
Verden